Platenbazen

De Muziekredactie van Villa Bota selecteert back to back twee platen waar een uur lang over gepalaverd, gediscussieerd, indien nodig geruzied maar vooral naar geluisterd wordt.